Skip to content

moderato

Dimineaţa

“Unduindu-şi” – Gând din cuvânt Dimineaţa Unduindu-şi umbrele printre crengi înfrigurate, dimineaţa lăcrimează solfegii pe clape de frunze renăscute. Moderato… încep crenguţele să tremure, una… Read More »Dimineaţa

Translate »