Skip to content

gând din cuvânt

Dimineaţa

“Unduindu-şi” – Gând din cuvânt Dimineaţa Unduindu-şi umbrele printre crengi înfrigurate, dimineaţa lăcrimează solfegii pe clape de frunze renăscute. Moderato… încep crenguţele să tremure, una… Read More »Dimineaţa

Viaţa

“Viaţa” – Gând din cuvânt Viaţa Fiecare bătaie zvâcneşte într-un ritm egal şi sacadat. O umbră dispare şi reapare sincron cu pulsul resimţit, parcurgând un… Read More »Viaţa

Translate »